ALIŞ YERİ / MEVKİ
ALIŞ TARİHİ / SAATİ
PARA BİRİMİ
DÖNÜŞ YERİ / MEVKİ
DÖNÜŞ TARİHİ / SAATİ
KİRALAMA ŞEKLİ
ÖDEME TİPİ
KİRALAMA SÜRESİ
YILLIK KM
VİTES
YAKIT

Kiralama Koşulları

 
Araç Kiralama Şartları  ve Kiralama Yaşı
Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (Renault Clio - Symbol, Fiat Egea - Linea, Hyundai Accent Blue, VW Polo vb.)
Lüx grup araçlar için 27 yaş (Toyota Corolla, Ford Mondeo, VW Passat vb.)
Vip grup araçlar için 32 yaş ve üzerinde olmak. (BMW, Mercedes C180 E200 E250 vb.)
 
Antalya Araç Kiralama Koşulları
Kiralama esnasında Ekonomik araçlar için 500 Euro, Vip ve Lüx sınıf araç grupları için 1.250 Euro Kredi Kartı Provizyon veya Depozit talep edilir. Kira dönüşü iade edilir. Sözleşmelerimizde Senet Yoktur.
 
Ehliyet Süresi
Ekonomik grup araçlar için en az 3 yıl,
Lüx grup araçlar için en az 5 yıl,
Vip grup araçlar için en az 7 yıllık ehliyete sahip olmak
Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için Ehliyet,  T.C. Kimlik veya Pasaport ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz.
 
Antalya Rent A Car Kiralama Şartları
Fiyatlara Dahil Olan Hizmet ve Ürünler
Fiyatlara aşağıdaki hizmet ve ürünler dahildir:
Muafiyetli Kaza Sigortasından Yararlandırma Teminatı
Muafiyetli Kaza Sigortası çarpışma halindeki hasarları kapsar. Sigorta şartlarının yerine getirilmesi halinde, çarpışma sonucu oluşan hasarın, araç grubuna göre değişen tutarlarda kısmı müşteriye ait olmak üzere, hasarı tazmin eder. Bu sigorta çarpışma halinde olmayan (park yeri, lastik cam far) hasarları kapsamaz.
 
Aylık Kilometre Sınırı Maksimum 3.500km.dir. 7 güne kadar olan kiralamalarda günlük 250km sınır vardır. Sınırsız kilometre ek ücrete tabidir. 
KDV
 
Not: Firmamız önceden haber vermeksizin fiyat değişikliği yapabilir, fakat önceden yapılmış olan rezervasyonlarda rakam sabit kalır. Fiyat değişikliklerinden etkilenmemeniz için önceden rezervasyon yapmanızı tavsiye edilir. 
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Aşağıdaki hallerde Sigortadan Yararlandırma Teminatı geçersiz olacak ve oluşacak zarar sigorta kapsam dışında kalacaktır:
Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması,
Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi, araca yanlış yakıt doldurulması ve benzeri diğer durumlar),
Aracın trafik kuralları dışında kullanılması (yasal hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi ve benzeri diğer ihlaller),
Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması,
Araçta taşınan bir yükün hasara veya kazaya sebep olması,
Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (yağışlı havalarda yol şartlarına göre hız ayarlamasının yapılmaması, öndeki aracın en az emniyet mesafesinden takip edilmemesi ve benzeri diğer kullanımlar),
Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum hariçtir),
Meydana gelen bir kazada ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu) alınmaması,  
Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarının teslim edilememesi.
Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi,
Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması,
Lastik, cam veya farda meydana gelen hasarlar Muafiyetli Kaza Sigortası içerisine dahil değildir. Bu sigorta ayrıca satın alınabilir.
3.şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı kapsamında teminat altındadır.
Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur.
Fiyatları Hariç Olan Hizmet ve Ürünler
 
GENEL KOŞULLAR:
1) Kiraya alan mülkiyetinde bulunan arabayı, belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiralayana, önceden belirtilen süre için verilmiştir. Kiraya alan, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı biçimde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini 24 saat öncesinden haber verip, Talia Rent A Car'ın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.  Kiralama süresi enaz 2 gün olup,  2 Günlük kiralamalarda, günlük 400 km. sınırı vardır. İstendiği taktirde günlük ücretin % 25 fazlasını ödeyerek sınırsız km. olarak da 2 günlük araç kiraya alınabilir.
 
2) Kiraya alan, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
 
a. Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,
b. Yarış, hız limiti, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,
c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı parlayıcı maddeler taşınmasında,
e.  Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
f. Ödeme durumu ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.
 
3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması en az ekonomik sınıf araçlar için iki yıllık geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.
 
4) Kiraya alan: Talia Rent A Car'ın onayı olmaksızın, aracı üçüncü kişilere kullandıramaz. Bu durumda, kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
 
5) Kiraya alan : Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği Talia Rent A Car'a derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idare, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ hususunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
 
6) Kiraya alan: Seyir dışında, aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde, kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
 
7) Kiraya alan: Aracı Talia Rent A Car'a teslimi durumunda, araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta, Plakalar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek zamana ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
 
8) Kiracının neden oldugu herhangi bir olay nedeniyle aracın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından Talia Rent A Car'a nakden ve defaten ödenir.
 
9) Trafik cezaları ve aracın trafik tarafından çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, taşıtın trafik tarafından alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
 
10) Kiraya alan: Aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hasarlarından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
 
11) Talia Rent A Car'ın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
 
12) Kiraya alan herhangi bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracın içinde donanım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez. Bunları Talia Rent A Car'a zarar verecek şekilde kullanamaz.
 
13) Her durumda kiraya alan ve Talia Rent A Car üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, haklı oranında birbirlerine vekalet etmek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde bölüşülür.
 
14) Kiraya alan: Kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerin Talia Rent A Car'ın firma dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmesi, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adını uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.
 
15) Kiraya alan: Kiracının belirtilen şartlarda herhangi birine uymaması durumunda, kaza-i yollara başvurmaya tedbir veya istihsaline hacet kalmasızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini iade kaydedebilir.
 
16) Kiraya alan: Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
 
17) Yakıt ücreti müşteriye aittir. Kiralayan aracın yakıtını boş teslim alır, boş teslim eder.
 
18) Kiraya alan: Kira zamanı içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının (yağ değişimi ve benzeri gibi) Talia Rent A Car'ın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları Talia Rent A Car'ın adına olacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.
 
19) Tamirat: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları Talia Rent A Car'a aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile hareket edememiş durumda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiraya alana aittir.
 
20) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
 
21) Kiraya alan ile Talia Rent A Car arasında anlaşmazlıklar Antalya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.
 
22) ÖDEME:
Kiraya alan: Geçerli fiyat tarifesindeki kira bedelini aracı teslim aldığı gün Talia Rent a Car'ın banka hesap numaralarına veya kredi kartı ile ödemeyi yapar.
 
23) SİGORTA:
A) Kiraya alınan taşıtlar: Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü kişilere karşı yasal poliçe sınırları içinde, Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Talia Rent A Car: üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, Talia Rent A Car rücu hakkını mahfuz tutar. 
 
B) Kiraya alan: kiraladığı taşıtın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma, harcamalardan ve taşıtın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur. 
 
C) Fakat; Kiranın başlangıcında belirlenen ve imza altına alınan CDW (Collision Damage Waiver)  ve TP (Theft Protection) hasar muafiyet primlerini günlük belirlenen fiyatlardan ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluktan kurtulur.
 
a) Kiraya alan veya yetkili sürücü doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek ilgili kişi ve tanıkların isim adresleri tespit edilecek. Kazayı kiralayan en yakın emniyet görevlilerine direk haber verecektir.
 
b) Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzının anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
 
c) Kiraya alan kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik polisi veya jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nı, alkol raporunu şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde Talia Rent A Car'a teslim edecektir. Çalınma halinde kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve Talia Rent A Car'a haber verecektir.
 
TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
1) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar,
 
2) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu, 
 
3) Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar,
 
4) Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar,
 
5) Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar,
 
6) Sürücünün % 100 kusurlu olduğu durumlar ve tek taraflı kazalar.
 
7) Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar,
 
8) Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 
9) Taşıtın varış, hız tavını, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal tarifede kapalı uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar, hasarlar,
 
10) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu ve her ne durumda olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.
 
11) Sigorta ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar,
 
12) Taşıtın döşemesinde meydana gelen yanık ve lekeler,
 
13) Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur,
 
14) Kendisine atfı kabul olamayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatının kısmen veya hiç istifade edemeyen kiraya veren tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiraya alana rücu hakkına sahiptir.
 
15) Kullanıcı tarafından doğacak olan tüm sorumluluklar müşteriye aittir.
 
Uzun Süreli Kiralama (Filo Kiralama)
En az 1 ay üzerindeki kiralamalarda özel fiyat uygulanır. Özel kira fiyatları için lütfen merkez ofisimizi arayınız.
 
 
Fiyatlara Dahil Olan ve Olmayan Hususlar
Araçların bakım giderleri, kaza sigortası, hırsızlık sigortası, yol yardım sigortası, havalimanı teslim etme ve alma ücretleri dahildir, araçlarımız yeni model olup yetkili servis bakımlı ve garanti kapsamındadır.
Akaryakıt, bebek koltuğu ve navigasyon fiyatlara dahil değildir. 
 
Ödeme & Depozit 
Ödeme: Kiralama anında toplam kira bedeli tahsil edilir.
 
Trafik Cezaları
Trafik cezaları müşteriye aittir. Aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiraya dahil edilir.
 
Teslim Alma Ve Bırakma
Şehir sınırları içerisinde teslim etme ve teslim alma ücretsizdir. Diğer yerler için km başına 0,30 € (30 cent) ilave ücret alınır.
Özel Uyarı : Kiraladığınız araç RENT A CAR KASKO' lu mu?
RENT A CAR kaskolu araç kiraladığınızda kaza veya herhangi bir durumda hiç bir sorunla karşılaşmazsınız. Sizlere düşen araç kiralarken hangi tür kasko oldugunu ögrenmektir Talia Rent a Car' ın tavsiyesi hasar durumunda maddi ve hukuki yönden zor duruma düşmemeniz için RENT A CAR kaskolu araç kiralamanızdır, malesef yasalarımızda rent acar şirketlerini denetleme olmadığından merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir çok firma düz kasko üzerinden araç kiraya vermekte ve aracı kiraya verirkende bunu belirtmemekte full sigorta diye tabir etmektedir doğal olarak normal kasko ile araçlarını kiraya veren şirketlerle RENT A CAR kaskolu kiralama fiyatlarında haksız rekabet oluşturacak farklar ortaya çıkmaktadır araç kiralarken en ucuz olanı değil en kaliteli hizmeti sorup araştırırsanız her hangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Lastik yarılmaları, Cam - Far kırılmaları, Stepne ve Radyo - Teyp çalınması ve kullanımdan doğabilecek hasarlar sigorta kapsamı dışındadır.
 
Önemli Notlar
Kaza halinde aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna müracat ederek kaza ve alkol raporu alınız. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.
Kiralanan aracın; alkollü, uyuşturucu etkisi altında yada yasal hız sınırları dışında kullanılmaması gerekmektedir. Aksi halde aracı kullanan tüm hasardan sorumlu tutulur ve aracın tamir ve bakımda geçirdiği günlerin kira bedelini ödemekle sorumlu olur.
 
Gizlilik Politikası - I
www.taliarentacar.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. taliarentacar.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Talia Rent a Car bünyesinde kullanılmaktadır. taliarentacar.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
 
Gizlilik Politikası - II
E-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, tailarentacar.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Talia Rent a Car iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödemeler güvenlik amacıyla sistemden değil müşteri hizmeti ilk almaya başladığında aracı teslim alırken nakit veya kredi kartı ile yapar. İsteği doğrultusunda mail order ile de hizmeti satın alabilir. Siteden rezervasyon yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.taliarentacar.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.
top
whatsapp